Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Stručný popis zemí

LoginČeská republika

Česká republika patří mezi středně velké země (cca 10 mil. obyvatel) Evropské unie s rozvinutým tržním hospodářstvím. Její ekonomika patří mezi nejvíce prosperující v porovnání s ostatními poskomustickými zeměmi. Česká ekonomika profituje z výhodné geografické polohy ve střední Evropě, je silně proexportní a její zahraniční obchod je nejvíce orientován na sousední státy Evropské unie, jejíž součástí se Česká republika (ČR) stala v roce 2004. ČR je dále součástí Schengenského prostoru a díky stabilní ekonomice směřuje ke vstupu do Eurozóny. ČR se stala díky přítomnosti poměrně levné a zejména vysoce kvalifikované pracovní síly cílem zahraničních investic do tradičních a nových pokročilých odvětví průmyslu. Mezi nejrozvinutější a tradiční průmyslové odvětví v ČR patří automobilový průmysl, sklářství, metalurgie, elektrotechnika a pivovarnictví.

zdroj:CIA The World Factbook
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky


 

Více informací