Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Stručný popis zemí

LoginTchaj-wan

V průběhu posledních pěti dekád prošla tchaj-wanská ekonomika zásadní přeměnou, v jejímž průběhu došlo k nárůstu podílu průmyslu na HDP z 18 % v roce 1952 až na 47,1 % v roce 1986, kdy dosáhl vrcholu.

Tchaj-wan má v současnosti dynamický ekonomický systém s postupně se snižujícími vládními zásahy do investic a zahraničního obchodu. To se odrazilo v privatizacích několika velkých státních bank a průmyslových firem. V exportu dominuje strojírenský a elektrotechnický průmysl a informační technologie, které mají největší podíl na 70% růstu exportu a také na celkovém ekonomickém vzrůstu.

K hlavním průmyslovým odvětvím na Tchaj-wanu patří především informační technologie, polovodiče, výroba plochých obrazovek, komunikace, textilní průmysl, petrochemie, výroba vozidel, biotechnologický a farmaceutický průmysl. Od roku 2005 převzala Čínská lidová republika po Spojených státech roli největšího odbytiště pro tchaj-wanské výrobky.

Díky proexportní ekonomice jsou výrobky standardně opatřeny certifikací pro prodej v EU. Tchaj-wanská ekonomika se dále vyznačuje rozvinutou sítí malých a středních podníků, které jsou schopny flexibilně reagovat na přání obchodních partnerů.

zdroj:CIA The World Factbook
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky


 

Více informací